Shraddha Vidhi and Importance

(Importance of Hindu ritual Shraddha) श्राद्धाचे महत्व आणि पद्धत श्राद्धविषयक विधान जे श्रद्धेने दिले जाते त्याला ‘श्राद्ध’ म्हणतात. श्रद्धा व मंत्राच्या संयोगाने जो विधी होतो त्याला ‘श्राद्ध’ म्हणतात. जीवात्म्याचे पुढील […]